Bli medlem

Torggata Gateforening
Ditt forum for videre utvikling av området!

Torggata Gateforening er et fellesorgan for næringsdrivende i Torggata-området som ønsker å bidra til en positiv utvikling og økt profilering av stedet som et attraktivt bo- og handleområde, samt et pulserende strøk med et variert og spennende kultur- og uteliv.

Hva vi gjør og hvorfor du bør delta

 • Markedsføring av området som et attraktivt alternativ for handel, kultur og uteliv.
 • Organisering og markedsføring av to årlige markedsdager, inkludert nødvendige søknader, stengning av gater, regulering, skilting m.m..
 • Prosedyrer for bruk av fortau og gategrunn til vare-eksponering og annen aktivitet.
 • Gratis leie av offentlig grunn for alle medlemmer av foreningen.
 • Aktiv markedsføring av medlemmenes produkter og tilbud i.f.m. markedsdagene.
 • Organisering av julegate og dekorasjoner i tråd med retningslinjer for området.
 • Kontakt og oppfølging i forhold til bydel St. Hanshaugen (adm. og BU for å sikre best mulig rammebetingelser og dialog om relevante saker.
 • Høringsinstans i lokale saker og aktiv oppfølging av Bymiljøetaten, Politiet, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune for øvrig og andre offentlige instanser.
 • Aktivt samarbeide med Oslo Handelsstands Forening, andre strøksforeninger, samt andre relevante organisasjoner og sammenslutninger.
 • Samarbeid med andre større arrangementer i området generelt og på Youngstorget.
 • Aktiv dialog med større prosjekter av betydning for området, som Regjeringskvartalet.
 • Organisering av informasjons- og erfaringsutveksling blant medlemmene, felles møter med relevante presentasjoner, formidling av tilbud til kolleger i området etc..
 • Samarbeid om områdeutvikling med bl.a. Hausmannskvartalenes Velforening o.a.

MEDLEMSKAP

Medlemskap i foreningen, og dermed også tilgang til de felles goder som gjelder, er åpent for alle aktører som driver virksomhet i området; og for 2020 (innkreving av 50 % p.g.a. Covid-19) og 2021 er medlemskontingenten:
- Små butikker inntil 300 m2: kr 4.000 - (50 %: 2.000)
- Mellomstore butikker på 300-500 m2: kr 7.000 – (50 %: 3.500)
- Store butikker over 500 m2: kr 10.000 – (50 %: 5.000)
- Serveringssteder og andre aktører: kr 4.000 – (50 %: 2.000)
For sentra eller eiere av flere virksomheter, avtales prisen spesielt.


BLI MEDLEM

Hvis du er interessert i å bli medlem av Torggata Gateforening, kan du laste ned Innmeldingskjemaet her og returnere det til oss. Hvis du har spørsmål, vennligst kontakte oss på post@torggata.oslo.no eller Tlf. 9119 8290


ADMINISTRASJONEN OG STYRE:

Styreleder:
Anne Karine Støttum -  Jernia.

Styremedlem:

Anja Løvåsen - KLP/Glasmagasinet
Stian Breen -  Clas Ohlson
Kim-Agathon Svarthol - Oslo Street Food
Therese Sätterström - Kitchn
Stephan Strøm - Duckpin
Therese Gilje - Match

Prosjektleder:

Arne Sundt-Bjerck