Om oss

Torggata Gateforening

Dette er en interesseorganisasjon for virksomhetene i Torggata og omkringliggende område.

Ambisjonen til foreningen er å bidra til en videreutvikling av vårt område til beste for de som driver virksomhet her, for de som jobber i bedrifter, organisasjoner, offentlige og private institusjoner av ulike typer, og ikke minst for beboerne i området og for besøkende fra fjern og nær, innland og utland.

I denne prosessen arbeider vi tett sammen med andre aktører, dels de som har direkte interesse og betydning for området, og dels andre av mer generell karakter. Det omfatter bl.a. ulike aktører innen handel, uteliv, annen næringsvirksomhet og kulturaktører, gårdeiere, lokale myndigheter, både kommunen og bydelen, ulike offentlige etater og institusjoner, politiet, politikere, velforening og en rekke andre. Torggata Gateforening er i kraft av sin sentrale rolle høringsinstans i ulike planer som berører området og en pådriver i utviklingen av spesifikke aktiviteter og områdets kvaliteter generelt.

Målet er at vi i fellesskap skal sikre et godt og trygt bomiljø og et spennende og variert miljø for handel, kultur og uteliv, for på den måten å skape ett av byens mest attraktive områder for alle interessegrupper.

Torggata Gateforening er sentral i forhold til ulike aktiviteter i området:
- Arrangerer felles markedsdager for området.
- Utvikler og gjennomfører ulike former for kulturaktiviteter.
- Koordinerer dekorasjon av julegate og tilhørende aktiviteter.
- Bistår medlemmene i egne aktiviteter i den enkeltes regi.
- Inntar en rolle som samarbeidspartner for andre arrangører.
- Fungerer som kontakt og nettverksbygger der ulike aktører er engasjert.
- Bidrar med og kanaliserer ideer til nye aktiviteter og tiltak.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, ønsker informasjon av ulik karakter, eller du har ideer og forslag, eller konkrete planer om aktuelle aktiviteter i vårt område.

Torggata Gateforening
Møllergt. 37, 0179 Oslo - Tlf. 9119 8290