Personvern

Torggata Gateforening samler dine personopplysninger for å kunne gjennomføre konkurransen og kåre en vinner. Opplysningene vil lagres så lenge konkurransen varer. Så snart en vinner er kåret og prisen er delt ut, vil alle personopplysninger destrueres.

Vi utleverer ikke dine personopplysninger til en tredjepart i denne konkurransen.

Torggata Gateforening
Møllergt. 37, 0179 Oslo - Tlf. 9119 8290